Castor Oil

Qty -200 Ml @ Rs.125

 

 

 

  • ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೊಶ್ಚುರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಗಾಯದ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

 

  • Supports a Healthy Gut Mitigates Constipation.
  • Works as a Natural Moisturizer for a Healthy Skin.
  • Facilitates Effective Wound Healing.
  • Promotes Oral Health.

Send Us Enquiry