ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು

ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು

ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳಕು, ಅಗ್ನಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು, ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಿತರ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ. ಗಾಳಿ(ವಾಯು) ಸುಮಾರು 400 ಕಿಮೀ ದೂರದ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಮ್ಲಜನಕ, ನೈಟ್ರೋಜನ್(78), ಕಾರ್ಬನ್...

Read more

ಯಾವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಬೇಗನೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ!!

ಯಾವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಬೇಗನೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ!!

ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ಕಲಶ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು, ಫಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಉರಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ...

Read more