Neem Oil

Qty - 200Ml @Rs. 190

 

 

 

 

  • ಮೊಡವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಫ್ಸ್ ಸೊಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
  • ಉಬ್ಬಿರುವ ಮತ್ತು ಕೇರಳಿಸುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶಮನಗೋಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಒಣ ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ

 

  • Effective Treatment against Acne.
  • Helpful in overcoming Dry Skin Problems.
  • Helps Prevent Scalp Infections.

Send Us Enquiry