ಸ್ಕಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನ

logo
Skandha Digbhandhana

 

 

 

 

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಸ್ಕಂದ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಂದ ಎಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಇನ್ನೊಂದುರೂಪವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಜ ದೋಷ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೋಷ, ನಾಗ ದೋಷ, ಕಳತೃ ದೋಷ, ಹಾಗು ಮದುವೆಯಾಗಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಳ ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸ್ಕಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

ಯಂತ್ರ ಪೂಜಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹಾಗು 180 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೂಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ಕಂದ ಕವಚ ಪಠಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲಿಸಬೇಕು.

Send Us Enquiry